Členské příspěvky na rok 2021

Žádáme všechny členy VK PERUN o uhrazení členských příspěvků na rok 2021:

– mládežnické kategorie (od ml. žáků po juniory) 2.250 ,- Kč

– aktivní členové, závodníci, veterání 3.000,- Kč

– členové nevyužívající sportovní zařízení 1.500,- Kč

– členové přispívající 200,- Kč

Platbu, prosím, proveďte převodem na účet klubu, do poznámky nezapomeňte napsat jméno, za koho platbu poukazujete. Splatnost příspěvků je to 31.5.2021.

Číslo účtu: 341403/0300 (ČSOB)