Náborová akce pro školy 2019

Veslařský klub Perun Ostrava v letošním roce uspořádal v závěru školního roku akci pro školy. Skrze ředitele téměř všech základní škol a víceletých gymnázií v Ostravě jsme oslovili učitele s nabídkou osvětové, sportovní a náborové akce pro své žáky. Po celý týden seznamovali trenéři Eliška Burdíková Habrluková, Martin Tomašík a veslař Filip Solich žáky se stručnou historií našeho klubu, našim sportovním a kulturním zázemím a různými druhy veslařských lodí. Dále je učili jezdit na veslařském trenažéru, na kterém si následně vyzkoušeli závod na 250 metrů, kde děti závodili opravdu naplno, až na hranici svých sil.
Vrcholem akce byly samostatné jízdy na vodě, kde si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžké a náročné je veslovat a to nejen fyzicky, ale také motoricky zvládnout veslařský pohyb. Až na pár vyjímek všichni překonali svůj počáteční strach a po výměně se většina dětí chtěla na vodu opět vrátit, aby si užila cvičných lodích co nejvíce.
Žákům byly předány letáčky, aby nás mohli navštivit a tak snadno na nás nezpomněli. Doufáme, že jim nadšení vydrží a mnozí se po prázdninách stanou členy našeho klubu.
Z reakcí učitelů i žáků hodnotíme akci jako velmi zdařilou a pokusíme se ji v následujícím roce opakovat.