Vyhlášení Veslaře roku 2018 a ocenění za dlouholetou činnost

Již pátým rokem po sobě jdoucím patří mezi nejlepší veslaře České republiky Masters, náš činovník a aktivní veslař Vojtěch Černák. Na vyhlášení nejlepší veslařské posádky roku 2018 převzal v kongresovém centru Pražského hotelu Pyramida ocenění za třetí místo společně s našimi nejlepšími veslaři.

Náš dlouholetý činovník pan Jindřich Tichý byl oceněn čestným odznakem ČVS za dloholetou činnost rozhodčího a činovníka Veslařského klubu PERUN, z důvodu nemoci převzal toto ocenění v zastoupení pan Vojtěch Černák. My taktéž posíláme velké díky za jeho dlouholetou práci pro náš veslařský klub. (VČ)

Dne 6.3.2019 byla na schůzi výboru klubu cena předána z rukou Vojty Černáka společně s gratulací všech účastníků.

Vyhlášení Veslaře roku 2018 a ocenění za dlouholetou činnost