Výroční členská schůze klubu 18.5.2018

Uporzorňujeme všechny členy, že v pátek 18.května 2018 se koná od 16:30 v prostorách loděnice u příležitosti 125. výročí založení našeho spolku výroční členská schůze klubu. Členové budou seznámeni s hospodařením klubu v uplynulé sezóně, s výsledky jednání výboru klubu týkajících se klubových otázek, se sportovními výsledky (prostřednictvím zprávy hl. trenéra) aj.. Dozví se také připravované plány na tento rok. Prosíme samozřejmě ale i rodiče našich dětí (pro které je účast na této schůzi POVINNÁ!), aby přišli a zapojili se případně do diskuze, která proběhne na konci schůze. Máte jedinečnou šanci probrat s námi všemi, zda jste spokojeni s chodem klubu či nikoli, popř. předložit věcné návrhy na změny nebo vznést připomínky. Členská chůze klubu se koná pouze jednou do roka a je nejvyšším rozhodujícím orgánem našeho spolku. Přistupujte tedy s tímto vědomím k této schůzi zodpovědně a přijďte říct své názory.